Komenda Hufca ZHP w Głubczycach

im. KS. BP. Antoniego Adamiuka, Chorągiew Opolska


W środę 28.11.2818 r. odbył się XXX Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie" na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głubczycach.

Celem konkursu jest propagowanie piękna polskiej poezji,upowszechnianie kultury słowa i sztuki recytacji. Przegląd tegoroczny był szczególny: odbył się już po raz trzydziesty i w rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Do konkursu zgłoszono 57 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu głubczyckiego. Przygotowane recytacje miały tematykę patriotyczną.

Na konkursie gościliśmy Panią Anitę Juchno-Vicestarostkę, Pana Tomasza Senia-Kierownika Oświaty oraz Pana Tomasza Kiszczyka-Dyrektora SOSzW. Uczestników w czterech kategoriach wiekowych oceniała  komisja:

dh. Grażyna Liczkowska - przewodnicząca,
dh. Urszula Wojciechowska,
Pani Barbara Starczewska.

Wyniki konkursu:

Kategoria I - Klasy 1-3

I miejsce Alicja Wójcik, Kietrz
II miejsce Maria Biczak, Lisięcice
III miejsce Natalia Skibińska, Kietrz
IV miejsce Zofia Kotowicz, Lisięcice
V miejsce Lena Pawęska, Nowa Cerekwia

Kategoria II - Klasy 4-6

I miejsce Zuzanna Rostowska, Głubczyce SP 1
II miejsce Martyna Tomczyk, Lisięcice
III miejsce Malina Baca, Branice
IV miejsce Zuzanna Puk, Pietrowice
V miejsce Julia Żełudkowska, Lisięcice

Kategoria III - Klasy 7 i gimnazjum

I miejsce Agata Pyrczak, Głubczyce SP 3
II miejsce Maja Łopatka, Nowa Cerekwia
III miejsce Martyna Puszkę, Lisięcice

Kategoria IV - Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Aleksandra Pabian, ZSM Głubczyce
II miejsce Martyna Marciniszyn, ZSCKR Głubczyce
III miejsce Aleksandra Kopytyńska, ZSM Głubczyce

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody "pluszaki". Dla pozostałych uczestników przygotowano loterię, w której wylosowane niespodzianki były nagrodą za udział i przygotowanie recytacji. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe Głubczycach.

Tegoroczny Jubileuszowy Przegląd Recytatorski wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w naszym  mieście.Młodzi wykonawcy słowami poetów wyrażali miłość do Ojczyzny. "Strofy o Ojczyźnie"miały formę kominka,by stworzyć recytującym i słuchaczom odpowiednią atmosferę. Były one okazją do wspólnego spotkania się nauczycieli, instruktorów, rodziców,młodzieży i harcerzy. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za liczny udział i zaangażowanie. Zapraszamy za rok.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

Komendant Hufca ZHP  Głubczyce
Katarzyna Mojzyk

"W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.”
W tym roku wędrówkę BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU przeżywać będziemy pod hasłem: ŚWIATŁO KTÓRE ŁĄCZY…
Naszą harcerską misją jest niesienie tego Światła, by trafiło na wszystkie polskie stoły.

Betlejemskie Światełko Pokoju trafi także do głubczyckiej społeczności. Związek Harcerstwa Polskiego w Głubczycach otrzyma ogień z Betlejem 16.12.2018 roku na Mszy Świętej z przekazaniem BŚP w Częstochowie.

W poniedziałek 17.12.2018 r.  o godzinie 16:00 przy Ratuszu Miejskim w Głubczycach  mieszkańcy naszego miasta i gminy będą mogli przyjąć Betlejemskie Światełko Pokoju z rąk harcerzy, by zapłonęło w naszych domach podczas wigilijnej wieczerzy."Niosąc Betlejemskie Światło Pokoju, szukajmy tego, co nas łączy"

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj !

24.11.2018 r. odbył się VI Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP. Hufiec Głubczyce reprezentowała  komendantka phm. Katarzyna Mojzyk wspólnie z phm. Damianem Mojzyk, który został wybrany jako delegat  podczas Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca.

Na funkcję Komendanta Chorągwi wybrany został hm. Łukasz Czarnecki. Gratulujemy i życzymy Druhowi satysfakcji z pełnionej służby na nowo objętej funkcji, jak również realizacji zamierzonych celów.

W trakcie trwania zjazdu w skład nowych władz chorągwi wszedł reprezentant Hufca Głubczyce phm. Damian Mojzyk, który  został wybrany na członka  Rady Chorągwi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z Chorągwią Opolską.

DRUŻYNA HARCERSKA "TROPICIELE" z Hufca  Głubczyce

wśród laureatów chorągwianego konkursu.

GRATULACJE !!!

 

Nasze zuchy, harcerzy i instruktorów również  odwiedził Święty Mikołaj.  Podczas biwaku mikołajkowego w dniach 7-8 grudnia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach, gromady zuchowe i drużyny harcerskie naszego hufca przygotowywały się na przybycie Świętego Mikołaja. Prezentowały piosenki, pląsy, po czym wzruszony gość obdarowywał je prezentami. Ponadto uczestnicy czynnie włączyli się do udziału w konkursie zorganizowanym przez kadrę biwaku. Mikołajkowe spotkanie minęło zuchom, harcerzom w radosnej atmosferze na wspólnych zabawach i śpiewaniu.

Komenda Hufca ZHP w Głubczycach ? 2003

statystyka