KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

W GŁUBCZYCACH

im. Ks. Bp. Antoniego Adamiuka

Chorągiew Opolska

Skład Komendy Hufca

Komendant Hufca phm. Katarzyna Mojzyk
Zastępca Komendanta Hufca phm. Liliana Hajda
Skarbnik phm. Agnieszka Liphardt
Kwatermistrz phm. Damian Mojzyk
Członek Komendy Hufca phm. Krzysztof Patryjach

Poczta e-mail:
glubczyce@zhp.pl
Strona www:
www.glubczyce.zhp.pl
Adres:
48-100 Głubczyce
ul. Kościuszki 24
tel.  77 485 26 78, tel. kom. 734 486 952
fax: 77 485 26 78