KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

W GŁUBCZYCACH

im. Ks. Bp. Antoniego Adamiuka

Chorągiew Opolska

Skład Komendy Hufca

Komendant Hufca phm. Katarzyna Mojzyk
Zastępca Komendanta Hufca phm. Mirosław Smaha
Zastępca Komendanta Hufca pwd. Witold Walków
Skarbnik phm. Agnieszka Liphardt
Członek Komendy Hufca phm. Liliana Hajda 
Członek Komendy Hufca, Kwatermistrz phm. Damian Mojzyk

Poczta e-mail:
glubczyce@zhp.pl
Strona www:
www.glubczyce.zhp.pl
Adres:
48-100 Głubczyce
ul. Kościuszki 24
tel.  77 485 26 78, tel. kom. 734 486 952
fax: 77 485 26 78